deensv

Expressive English

Luella

Sedan 30 år tillbaka har jag en egen översättningsfirma där jag kombinerar mina språk- och skrivintressen med mina erfarenheter av både svenska- och engelska kulturella förhållanden. Översättningsyrket erbjuder ett stimulerande sätt att hålla sig à jour med aktuella utvecklingar i en rad olika ämnesområden samtidigt som det kräver gedigna språkkunskaper.

Bland mina uppdragsgivare funnits Högskolan på Gotland, Länsstyrelsen på Gotland, Gotlands kommun, Visby stift samt andra företag och privatpersoner som behöver engelska för kommunikation i både kommersiella och privata syften.

Språk:

Engelska som modersmål, flytande svenska och kunskaper i franska.

Kvalifikationer:

Expressive English (frilansöversättning, enskild firma) sedan 1997.

Fullvärdig medlem i
SFÖ, Sveriges Facköversättareföreningen

Som frilansöversättare från svenska till engelska tar jag mot översättnings-, språkgransknings- och korrekturläsningsuppdrag.

Mina översättningsuppdrag innefattar akademiska forskningstexter inom historia, sociologi, genusstudier, jordbruk, religion och arkeologi, samt turistinformation, reklamtexter, hemsidor mm.

Några av mina uppdrag har varit fyra böcker, ”Strategiska Tänkande”, ”Buddy Rich biografi”, ”Muramaris, en kärlekssaga”och ”Tryffel”. Två omfattande språkgranskningsuppdrag under åren har varit ”Viking Heritage Magazine” (4 ggr/år under ett 6-årsperiod) åt Högskolan på Gotland (HGO) och ”Conflict and Compromise” ett historiskt verk av Prof. Nils Blomkvist, även det för HGO.

Engelska lärare kvällskurser 1978-2000, Modersmål lärare/tränare 2010-2017.

Utbildning

University of Manitoba, Canada B.A. (fil.kand) i historia och samhällsvetenskap 1972

AMU Visby, 18 veckor SFI (Svenska för invandrare) 1977

Skogsbruksägare diplom Skogsvårdsstyrelsen 1998

Guidekursen Gotlands Turistförening 1999

Referenser på förfrågan

Kontakta mig gärna för att diskutera eventuella översättningar från svenska till engelska!
avonlea.gotland@gmail.com

mobil +46 (0)762764588