deensv

Naturen

AvonleA ligger i underbar ek- o hasseläng på våren fylld av blommor. Nära strövområden i naturbetesmark godkänd för biologisk mångfald. Det är också nära till kusten vid Lergravs raukfält och badstränderna i Valleviken och på Furillen. Längs med vår väg finner du vidunderligt vacker utsikt alla årstider över beteshagar och Fardume Träsk med kvällssol och Hellvi kyrktorn i skogshorisonten.

Fardume träsk är ett fågelskyddsområde där man bl.a. kan se och höra tranor, grågäss, rördrom och många sångfåglar. Havsörn och Kungsörn som häckar i närheten kan regelbundet iakttas över sjön. Även ön Furillen som ligger rätt nära är ornitologiskt intressant med många vadare och andfåglar.

För den botaniskt intresserade besökaren är Gotland något alldeles speciellt. Det börjar redan i april med mängder av blåsippor som täcker marken över stora områden. (Furillen, Östra Djupvik). Därefter kommer vitsippor, gullvivor och majvivor som blommar i överväldigande i mängd i skogen och på ängarna. I maj och juni blommar de för Gotland så karaktäristiska orkidéerna, 33 olika arter känner man till. I närheten av AvonleA kan man hitta 16 olika samtidigt blommande orkidéer. Marken i de omkringliggande hällmarkstallskogarna färgas på vissa ställen lila av mängder av St:Pers nycklar i mitten av maj. Har man tur kan man här även hitta alpnycklar som annars bara förekommer söder om alperna I de traditionellt skötta ängena (Valleviken. Lärbro) kan man hitta följande orkidéer majnycklar, Adam och Eva, Johannesnycklar, vit nattviol, krutbrännare, och jungfru marie nycklar för att bara nämna några. I skogen växer röd och vit skogssyssla och i myrarna blommar flugblomster. De på norra Gotland så utbredda alvarmarkerna, kalkrika myrarna och glesa tallskogen uppvisar en mycket speciell vegetation, med t.ex. kalkarv, ag. gotlandssolvända, svärdskrissla, liten sandlilja, gul- och vit fetknopp.